Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009-es Fórum

2009.12.16

 

Tandari Éva: ... láték új eget és új földet... – II. kötet

   S most itt, ennél a szónál álljunk is meg egy pillanatra. A Föld népe a ti időtök szerint csak mint „Idegeneket” vagy „Földönkívüli lényeket” jelölte még szóhasználatában is mindazokat a hozzájuk érkező, más szférából, esetleg csak másik dimenzióból, vagy akár egy másik Metagalaxis valamely távoli Naprendszeréről érkezett űrutasokat, függetlenül attól, hogy azok ufókban, avagy Fény-űrhajókon szelték át a világűr egy megadott fizikai, vagy szellemi szintű távolságát, míg a Föld nevű bolygóig értek. Ezek közül az első űrjármű utasai valóban „idegenek” voltak, s méghozzá nem is valami jó szándékú „idegenek”, akik engedve az ott élők szellemében született negatív energiák hívó szavának; azért érkeztek a Föld nevű bolygóra, hogy az ott élők még meglévő fizikai, és fölöttes szintű, tehát pozitív irányú szellemi energiáin élősködjenek, s megpróbálva „lemásolni” azok fizikai testeit: végül megsemmisítsék, vagy nagyobb technikai fejlettségük révén uralmuk alá hajtsák az emberiséget. (Bár nem csak az emberiséget: minden bolygó lényeit uralni akarták, s nem egyszer tudták is…)

   A Fény-űrhajók lényei azonban ezekkel a negatív erővel bíró lényekkel szemben nem mint „idegenek”, hanem mint Testvérek érkeztek a Földre minden egyes esetben, épp úgy, ahogy más bolygók felszínére is, hogy a szó nemesen vett értelmében Élni tanítsák, és ezzel egyben fejlődni is segítsék az ott testet öltött Testvéreiket, függetlenül attól: milyen mélységig zuhantak le az ott testet öltött szellemi ÉN-ek, amelyeknek útra küldött Én-részei az adott bolygón kellett megkeressék és meg is találják a felfelé: a Teremtő Szíve felé vezető Utat. Ez, és ennyi a különbség a kétféle űrjármű utasai, s azok célja között.

   Természetesen nem véletlen bukkantak rá sem ezek, sem pedig azok a ti kicsiny, mégis oly hatalmas bolygótokra, amely nem más, mint a szellemi Én-részek hatalmas Iskolája, ahol útról lépve útra, és a szférák mind a negyvenkilenc „osztályát” kijárva végül Haza juthat a mélybe hullott Szellemek sokasága.

   Nem véletlenszerűen irányult a figyelmük arra a bolygóra, amelynek legfőbb Védelmezője maga az Egyetlen Fiú, Aki testet vett a bolygó színén, hogy Élete árán váltsa meg az ott lévő, s az Előtte vagy Utána oda érkező Szellem-lényeket, oldva Áldozatával a legmélyebb mélységben megrekedtek kötelékét is, amellyel azok örök időkre a mélységhez, s ezzel a megsemmisüléshez kötözték magukat végtelen tudatlanságukban. Mert ha Jézus nem vállalja, hogy Krisztussá lesz a mélybe hullott szellem-lényekért, a mélységek mélységének foglyai a Végső Pillanatban megsemmisültek volna, mint Szellem-lények, hogy ismét azokra a gondolat-energia részekre bomolva létezzenek tovább azután, amelyekből az Atyai Szeretet megfogalmazta s megteremtette őket magának, hogy Szívébe s Lényegébe, vagyis Szeretetébe zárhassa valamennyiüket. De ezen Áldozat nem eshetett volna meg más bolygón, s más lények közt, csakis a Föld ember nevű lényei közt. Az ott élő szellemcsoport volt ugyanis az egyetlen, ahol a Mélység és a Magasság, a bűn és a Tisztaság egyazon időben képes volt megjelenni és megnyilvánulni, tehát ahol Jézus sűrű fizikai testbe öltözve megtarthatta a saját Szellemi Én-jének egy részét. Ha egy magas rezgéssel bíró bolygón ölt testet, a test, de a bolygó sem lett volna alkalmas arra, hogy az Áldozathozatal megtörténhessen, ha viszont a mélység fogságában lévő bolygón kel Útra, már a legelső pillanatban széjjel égette volna a magával vitt pozitív energia nemcsak a bolygó lényeinek szellemi Én-részét, de még magát a bolygót is. Egyedül az ember nevű lények csoportjaiban volt jelen egyszerre a mélység és a Magasság, vagy ha úgy tetszik: a Kegyelem és a kárhozat, amely alkotóelemekre feltétlen szükség volt, hogy a Megváltás megtörténhessen…


* * *

A teljes tanítás ITT olvasható.

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Köszöntés

(M.G.Mária, 2009.10.10 22:14)

Kedves Pali!
Örömmel köszöntelek Téged és a „FÓRUMOD”!
Olyan írásokat bocsátasz vitára, amelyek szeretetből íródtak, és szeretetről tanítanak még akkor is, ha néha nehéz témákat feszegetnek. Emellett szükséges, erősen „hiánypótló” szerepet is betöltenek.
Szeretettel kívánok sok sikert hozzá!

Ismertem Tandari Évát, írásait kicsivel jobban, mint őt magát, vele mindössze egyszer találkoztam személyesen. A magam útját járva, abba már jócskán belemélyedve meglátogattam egy alkalommal.
Emlékezetes élmény volt nekem látni azt a végtelen egyszerű lényt, aki egy ablaktalan szobácskában szinte éjjel-nappal dolgozott, hogy be tudja fejezni, amiért megszületett. A szoba egyik dísze és csodája az a növényrengeteg volt, amely a fény nélküli, ablaktalan helységben olyan dúsan pompázott, mintha csupa napfény lett volna körülöttük minden. Éva szinte nem is törődött velük, neki csak egy dolog volt fontos: hogy átadja a tanítást, ami kap, és szolgáljon. …
Ott, abban a pillanatban nem is tudtam eldönteni, hogy Éva éltette a virágokat, vagy „azok őt”? – Természetesen, költői a kérdés, hogy honnan jött az életerő…

Dombi Feri bácsival egy kicsit nagyobb szerencsém volt. Őt is személyesen ismertem, de már évekkel korábban, mint Évát. Vele többször beszélgettem, fontos, szeretett Tanítóm volt ő. A híres „HANG” kötetek szerzője végtelen szeretettel segített minden hozzáfordulónak. Katolikus papként a hit kérdéseiben is tudott eligazítást, lelki vigaszt és támaszt adni az arra rászorulóknak. Soha nem hallottam, hogy bárki felett is ítélkezett volna. Mindig szeretetteljes, és egyszerű volt. Tanácsai, és az általa közvetített gondolatok életre szólóan maradtak meg a szívemben.
Vele kapcsolatos, szeretettel őrzött, személyes élményeim közül az egyik legfontosabbról egy írásomban is beszámolok.

Nagyon tisztelem Tandari Éva és Dombi Feri bácsi munkásságát, és szeretettel emlékezem rájuk. Nem csak a személyes kapcsolatok miatt, hanem emberségük, és egyéniségük miatt is, amiből sugárzott az Isten felé forduló szeretet, és a körülményektől független elkötelezettség.
Az Igazság szeretete, és a Szeretet Igazsága rám mindig nagy hatással van, és ők olyan emberek voltak, akikről el lehet mondani, hogy „a harcot jól harcolták meg”. Hosszú időn, éveken át is töretlen hittel, lankadatlanul magas szellemi szinten dolgozva, szeretettel, világító lámpásként tevékenykedtek, és írásaik ezért is hitelesek.
Szívemben mosoly van, ha rájuk gondolok, szerintem korunk leghitelesebb Küldöttei, nagy Tanítói voltak mindketten.

Kedves Pali, Áldás kísérje munkádat!
Sok szeretettel: M. G. Mária


Még egy jóslat....

(Lila, 2009.10.06 16:31)

Szt. Margit üzenete
Rózsa a kezemben, tövis a szívemben!
2009. 08. 22.

Egy apáca törékeny alakja jelenik meg előttem. Templomi oltár részletét látom, István királyról készült festménnyel. Az apáca fehér liliomot tart a kezében, és a vázába teszi a kép elé. Megfordul, majd rám tekint.
Látod? Ő mutat utat a nemzetnek. – szólít meg, és a képre néz. A korona az ő fejére illik. Most zárul le egy korszak a magyar nemzet sors útján. Ő vezetett el benneteket először Jézushoz, és ő fog elvezetni másodszor is.
Törzsi dobok szóltak, testvér testvér ellen támadt.
A dobok újra szólnak, a múlt árnyai kísértenek. A sámánok hangja újra hallatszik!
Régi magyar népviseletben egy asszony lép a kép másik oldalához.
Embernek asszonyfele könnyezte Jézus testét. Könnyezi majd most is!
Egy sír mellett jelenik meg újra, majd a Holdra mutat. Telihold van, sugarai a feliratra vetülnek, Szt. Margit neve olvasható rajta.

Nem süt már a Nap hazám ege felett! Csak a Hold, ami némi fényt ad! Liliom kegyelme, mely az éjszaka fényében reménységet ad.
Ebek vicsorgása a koncra vár, marakodnak a széthúzástól darabokra eső ország felett.
Annyi áldozat, mely e hazáért adatott, semmivé foszlott, ebek martaléka lett!
Szent hazám, Magyarország ébredj fel! Rózsa a kezemben, tövis a szívemben, népem mivé lettél?
Tatár fegyvere pusztította véredet. Áldozati fátyol hozta menekvésedet!
Horda dörömböl ma is kapuidnál, a múlt árnyai megelevenednek!
Pusztulás pásztorai, kik kegyetlenebb fegyverrel ölnek, mint a tatár hordák!
Hitszegés, árulás, kapzsiság, lassú lélekhalál nemzetemen!
Holdsugárban, mégis csillagok születnek, fényük ragyog, szikrájuk vezérel.
Hitszegőkről, a haza árulóiról a lepel lehull! Lehull a lepel a szemek elől is, mely elfedett, szunnyadó tétlenségbe kárhoztatta nemzetem! A harag, mely feléled, szörnyű lesz!
Újra folyik a harc hatalomért, rangért.
Ne harcolj, ne harcolj, én édes nemzetem! Korona ereje, korona hatalma ott ragyog feletted! Igaz vezéred érkezik el újra. Megvívta már harcát eme nemzetért vérrel, karddal, áldozat fájdalmával.
Dübörgő dobok harcba hívó szavának ne engedjetek! Boldogasszony Anyánk védelmébe jöjjetek!
Keresztetek el nem kerülhetitek, de általa megtisztulást, feltámadást nyer édes hazám!
Nyissátok ki szíveteket, értelmeteket e szavakra!
Árpádházi Szt. Margit, magyarok királylánya üzenem ezt néktek!
-Anael-

Nyírkai Jóslat

(Árpád, 2009.09.30 07:49)

Kedves Pali, a lévélváltás során derült ki, hogy valamiképpen nem került fel legutóbbi hozzászólásom a fórumra, ezért igyekszem újra megfogalmazni az akkori gondolataimat.
A Nyírkai jóslatra vonatkozóan valóban tévedés volt részemről, amikor a 30-as 40-es évekre datáltam az abban foglat próféciákat. Arra emlékeztem, hogy korábban, talán 1-2 évvel ezelőtt olvastam 4 féle próféciát, amely egymástól függetlenül erre az időpontra utalt.
- Az egyik: Eszter médium 1935. július 13.-i látomása a Utolsó ítélet” című Névtelen Szellem nyilatkozatról:
„Úgy látom, hogy még ez a század, és még kb. egy harmad rész, vagyis mostantól számított kb. 100 esztendő: és be fog következni a vég” (2035)
- A másik: Ez a közlés azért érdekes, mert teljesen egyezik a mai napokban világot látott Pentagon jelentés és a hasonló tanulmányok 2040-re jósolt idejével!
- A harmadik: az időkód, a Szent korona kódja, mely Barát Tibor kutatásait foglalja magába. Erről van is egy rövid video: http://www.youtube.com/watch?v=Jt6nmGBtdS0
- Azóta sem jutott eszembe, hogy mi volt a negyedik.
A fórum olvasói közül talán valaki emlékszik rá

Valóban nem árt, ha ismerjük ezeket az adatokat, de tartsuk szem előtt, amit Jézus mondott: "Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatóan jő el" (Luk. 17,20)

Péter tanításával is megerősíthetjük azon véleményedet, hogy a "szeretet alapú döntéseinkkel", imádsággal enyhíthetjük, időben módosíthatjuk a folyamatokat, de el nem kerülhetjük. Éva több helyen is ír erről, és az ellenerő munkálkodásának tartja azokat a híreszteléseket, amelyek egy "szép átmenetről" szólnak, vagyis, hogy egyik napról a másikra arra ébredünk, "hogy megtörtént a dimenzióváltás" (leegyszerűsítve)

Nyirkai Jóslat és a Nagy Ugrás

(Balog Pál, 2009.09.22 00:34)

Kedves Árpád, alapjaiban egyetértek meglátásaiddal. Valóban nem az idő a lényeg, hiszen az képlékeny, mivel szabad akaratunkkal, pozitív irányú, Szeretet alapú döntéseinkkel más útra terelhetünk bizonyos történéseket, enyhíthetünk a negatív energiák kiegyenlítődésének folyamatán. Tehát bizonyos korlátok között befolyásolhatjuk a jövőt, elkerülhetünk sok rosszat, de az átalakulás folyamatát nem, ez az, ami meg van írva.

Ami a Nyirkai Jóslatot illeti, 1947-48-ra teszik keletkezésének idejét. A legutolsó részében megjelölt időtartomány úgy szól, hogy "még hatvan-hetven" (év). Ha ennek középértékét vesszük, az gyanúsan közel esik a 2012-es évhez. Bár a Nyirkai Jóslat a magyarság sorsáról jósol, belső és külső harcainkról, majd a végén az Égi segítségről a Zenélő Sivatagok Tigrise "személyében". Arról szól, hogy a magyarság nagyon sanyarú helyzetében végül összefog, és a Boldogasszonyt hívja, és ennek következménye az Égi segítség. Majd a végén "visszakerül, ami visszajár" és a "jó szomszédság törvénye" győzedelmeskedik.

Lehet hogy ennek megtörténte a feltétele a Nagy Ugrásnak, a felemelkedésnek? Természetesen nem úgy képzelem ezt el, mintha felkapcsolnánk egy kapcsolót, viszont a változások hirtelen fel fognak gyorsulni, úgy gondolom. Már gyorsulnak...

Igen, nagyon fontos, hogy Jézus szavára hallgassunk, ezért is választottam Jézus legfontosabb tanítását honlapom "alapkövéül". Viszont úgy gondolom, jó ha tudjuk, milyen változásokra számíthatunk, ezért tettem fel az új témát az "Úton a Fény felé IV"-ből. Hogyha van ehhez kapcsolódó tanítás Tandari Éva más műveiben, rövid részleteket beidézhettek a fórumra, és én majd bővebben kifejtve felteszem a Tanítások menübe.

Miért nem magyarázom

(Lila, 2009.09.20 20:23)

Tandari Éva: És mondá a Mester II.kötet

"És aki inni ád egynek a kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet a tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát. Mert az akként cselekszi a jót, amiként azt a tanítványtól tanulta, s az akként adja néki a tanítást, amint azt a Mesterétől tanulta. Senki sem lehet nagyobb, mint az ő Mestere, hát nem is adhat nagyobb ajándékot, mint a Mester. De kisebb sem lehet a tanítvány mint az ő Mestere, mert a hű tanítvány mindenkor a Mester tükörképe, hogy betöltse szerepét egészen, amit a Mester reá bízott. Amely tanítvány kisebb, mint a Mester, az meghamisítja a Mestert, hiteltelenné téve annak szavát és tanításait: s akkor az a tanítvány akként veszi el az ő méltó bérét az ő Mestere kezéből, amikor a fizetség órája eljő…"

Igaza van Árpádnak

(Lila, 2009.09.20 20:11)

Igen, igaza van Árpádnak a lényeg ott van, én meg be akartam csempészni előtte az alapokat:-)

helyesbítés

(Árpád, 2009.09.19 17:09)

a próféciák című hozzászólásomban tévesen nyitrai jóslatot írtam, ami helyesen nyírkai jóslat (Yotengrit)

próféciák

(Árpád, 2009.09.19 00:19)

A csillagbölcselet című honlapon szerintem is figyelemre méltó írások olvashatók.
Ami a Fiú eljövetelét illeti: erről most nem olvastam, de korábban én is hallottam különböző verziókat. Ezeket én komolytalannak tartom, mert tudjuk, hogy a "visszajövetelt" csak azok fogják érzékelni, akik lélekben erre "érettek" lesznek. Lukács evangéliumának 17 fejezetében és a II. Thesszalonika levélben olvashatunk erről.
Éva pedig az "...és láték új Eget és Földet" című háromkötetes látomásában írja le elég részletesen a dimenzióváltás folyamatát, amelyben a visszajövetel is le van írva.
Ez is egy verzió, amely összhangban van a Bibliában leírtakkal. Úgy gondolom, hogy a lényeg nem ez, hanem ami bennünk, a lelkünkben történik. Tudjuk, hogy a külvilág a mi belső világunk vetülete. Mi teremtjük meg ezt a látszatvilágot. Ami a Nagy Ugrást (Éva így fogalmazta meg) illeti, vannak olyan információk, amelyek egymástól teljesen függetlenek, mégis egyirányba mutatnak. Eszter, aki Péternek, a Névtelen Szellemnek kb. 6 évtizeden át volt a médiuma, a 30-as évekre teszi ezt az időpontot. Ezzel azonos időpontra utal Barát Tíbor, aki megfejtette a Szentkorona kódját (Időkód), amellyel harmonizál a nyitrai jóslat is, és a Pentagon egy jelentése is. Tudjuk, hogy véletlenek nincsenek, ezek az összefüggések figyelemre méltóak. Mégis fontosabbnak tartom, hogy Jézus szavára hallgassunk,és ne az "időt tudakozzuk"

Sem idejét, sem órájár nem tudhatjátok

(Lila, 2009.09.18 14:19)

Kedves Pali!

Bár mindenki érzi, és egyetért abban, hogy a Bibliában leírtakból hol tarthatunk jelenleg, ezért a Bibliát is szó szerint kellene idéznem és olvasni is mindenkinek, hogy legyen egy alap, amihez a sok-sok médiumitást hasonlítani tudja.
Tandari Évánál is ez a helyzet. Ha én saját szavaimmal közölném, amit leírt, akkor máris meghamisítanám. Szeretném, ha elolvasnátok az Egyszer volt hol nem volt könyvét.
Kiváncsian várom, hogy Árpád mit tud e témában mondani?
Testvéri üdvözlettel: Lila

Most jön a Fiú?

(Balog Pál, 2009.09.17 13:20)

Most egy aktuális kérdést szeretnék elétek hozni. Sokan szept. 17-18-ra nagy mértékű változást várnak. Érdemes olvasgatni a http://csillagbolcselet.hu/napi-csillagbolcselet/szuletes-i-resz/ honlap 4 részes, "Születés"-re vonatkozó írásait.

Egyes források szerint a Fiú második eljövetele várható a napokban. Én nem érzem ennek az idejét még elérkezettnek. Azért nevezik Fiúnak, és nem Jézusnak, mivel szerintük egy teljesen más testben jön el, és már belé is költözött a Fiú lelke az előre kiválasztott testbe. Én ennek valósságát nem érzem, szerintem sokan jönnek addig még az Ő nevében, csak legyünk éberek.

Lilát és Árpádot kérdezném meg, hogy Péter apostol tanításaiban milyen dolgok előzik meg Jézus második eljövetelét, és milyen módon történik meg az. Hol olvashatunk mindezekről bővebben?

Közlemény

(Balog Pál, 2009.09.16 23:09)

Árpád kérésére az ő beköszönő hozzászólását is töröltem, és feltettem újból, hogy ne vesszen el, mivel külön a címet nem tudom törölni, csak egyben az egészet.

Köszönet

(Dr. Tuka Árpád, 2009.09.16 23:06)

Köszönöm, Pali,ezt a honlapot azok nevében is, akik személyesen ismertük Évát. E honlap segítségével bizonyára jóval több emberhez fog eljutni ez a szellemi tanítás, amely spirituális fejlődésünk szempontjából nagy jelentőségű, mert tiszta forrásból származik, és igen széles spektrumot foglal magába. Mennyei Atyánk, az Áldott Mester és a Szűzanya áldása kísérje további áldásos, missziós tevékenységedet.
Béke veled!

Tandari Éva tragikus élete

(Árpád, 2009.09.16 22:55)

Ígértem, hogy Éváról is fogok írni néhány gondolatot, arra a bejegyzésre reflektálva, hogy néhány testvérünk ijesztőnek tartja Éva tragikus sorsát, és nem tudják összeegyeztetni nehéz életét a magas szintű tanításokkal.
Úgy gondolom, hogy Éva egész földi életével a Krisztusi tanításokat reprezentálta. Felsorolás szerűen néhány momentum:
- a bölcsesség nem a tudós koponyák, és nem a Tudományos Akadémia privilégiuma. Éva az általános iskola nyolcadik osztályát is utólag, néhány hónap alatt végezte el, írásai egy ferencvárosi lebontásra itélt egyemeletes ház egy pici, egészségtelen, szükséglakásban születtek.
- a hajléktalnság (hisz nyolc évig volt hajléktalan) és a nincstelenség is a Krisztusi tanításokat példázza, Jézusnak sem volt lakása, de vagyona sem.
"A rókáknak vagyon barlangjok és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani." (Mt. 8,20)
- Éva magzati krától evilági pályafutásának utolsó másodpercéig annyit szenvedett, mint más több inkarnáció alatt összesen. Bár a testi-lelki szenvedés egy hatalmas lehetőség a lélek tisztulására, mégis úgy érzem hogy Éva egy pici ízelítőt adott az Úr Jézus ember által felfoghatatlan és elképzelhetetlen mérvű szenvedésének érzékeltetésére. Sőt az előző inkarnációja sem lehetett felhőtlen és szenvedéstől mentes, mert koncentrációs táborban és gázkamrában végzi. Valamelyik írásában - úgy emlékszem - ír is erről.
- az egyszerűség, a szerénység, az önzetlenség, ami Évát jellemezte, összhangban van mindazzal, amit a Mester tanított.
- lényéből, miként írásaiból is szinte árad a Szeretet
- a mennyei szellemvilág őt kiválasztotta és fokozatosan készítette fel erre a feladatra, sőt a spirituális írásokat, ha kronológia sorrenben olvassuk, jól lehet érzékelni a fejlődét.
Egyelőre ennyit. Sokat lehetne ezekről írni, de a fórum nem erre lett kitalálva.

Tájékoztatás

(Balog Pál, 2009.09.16 18:30)

Tájékoztatásul közlöm, hogy Lila eredeti hozzászólását az ő kérésére töröltem és újra feltettem, hogy ne vesszen el, itt csak így lehetséges. Véletlenül írta bele az email címét...

Nagyon boldog vagyok...

(Pappné Lila, 2009.09.16 18:27)

Kedves Testvéreim!
Nagyon boldog vagyok, hogy elindítottátok ezt a honlapot!!!! Feri bácsi munkásságát végigkísérhettem és utána Tandari Évát is megismerhettem és rajta keresztül az összes tanításokat az Úr által vezettetve. Hangja még mindig fülembe cseng esténként, mikor a telefon megszólal. Nálam Feri bácsi tanítására épült Éva tanítása. Sok /ezer/társammal sikerült eddig az iwiwen megismertetni és megszerettetni Őket.
Ha behatárolt egészségi állapotom engedi, akkor nagyon szívesen és nagy érdeklődéssel olvasom e honlapot is, és segítek, amiben tudok.
Sok szeretettel üdvözlöm Pált és Árpit és további áldásos munkát kívánok a többi, még ismeretlen Testvéreimnek is: Lila

iwiw

(Balog Pál, 2009.09.16 14:58)

Lila, írtam neked az iwiw-en, az email címem: balogpali@yahoo.com. Milyen érdekes, hogy amikor rád találtam az iwiw-en, épp azt a videót néztem meg, amelyet most feltettél ide. :-)

Lehetőségeink

(Lila, 2009.09.16 13:23)

Kedves Pali!
Ha iwiw tag vagy, akkor a Rendíthetetlen szeretet klub Tandari Éva topikjában van összegyűjtve, amit már feltettem. Ez egy zárt klub, de a klubvezetővel megbeszélve betekinthetsz. Innen hordom szét az Igaz szeretet nyitott klubba egy töredékét. Oda mindig be lehet lépni. Az üzenőfalamon is van majdnem minden nap. Sajnos néhány blog is elvitte és név nélkül, imaként jelentette meg a bevezető lapján, így kemény harcot kellett vívni, hogy a költő nevét is szíveskedjenek felírni, mert már más név alatt is közölték. Eddig sikerült megmenteni a neten dívó név nélküliség divatja alól.
Szeretnék egy e-mail címet is kapni Tőled, ha lehet, és ha van időm, akkor küldözgetnék át belőle.Iwiw tag vagy???
Szeretettel üdvözöl: Lila

http://videa.hu/videok/zene/a-gyogyito-csalad-ember-gyerek-zFms2MyvFN91wtiY

Éva versei

(Balog Pál, 2009.09.16 12:45)

Kedves Lila!

Köszönöm, hogy írtál Éváról, szívesen olvasom további visszaemlékezéseidet.:-) Hol találom meg Éva verseit az iwiw-en? Szeretnék közülük válogatni a honlapra.

Tandari Éva testvérünkről

(Lila, 2009.09.15 15:57)

Kedves Pali!

Tandari Éva Testvérünkről, mikor még tudtam eljárni, készítettem képeket /Ti is látjátok a honlapján/, hogy az utókor láthassa a lebontásra ítélt házat, - majd a kapun túli kedves kertet, - továbbá a bejárati ajtaját, ahol a humorának megfelelő kis versike adott utalást az elérhetőségére, ahogy fogadott az ajtóban, - majd a pici lakása belsejét a sok kedves ajándék plüssállatkákkal, meg a gyógyító vízzel, amit saját kezűleg készített a betegeknek, - difikéjét, amit a többi sok virágja közepette igen szeretett, - és a számítógépe mellet, ahol születtek a csodái. Ezt a képet kicsit megváltoztattam, hogy a sok részlet között jobban látszódjon törékeny alkata, és addig alakult a kép háttere, míg én is elcsodálkoztam a végeredményen, mely szerintem olyan lett a háttér nélkül, mint egy Angyal.
Míg kérdések nem jönnek, addig kis részletekben irogatok, ha érdekel, persze úgy, ahogy én láttam, mert mindenkihez a saját „nyelvén” szólt, és én nagyon szerettem a sajátságos humorát, mivel a száraz rideg tények nem igen juthatnak el az emberek szívéig. Ezt én is tapasztalom immár 985 versének az iwiwre való feltétele után. Fél év kellett ahhoz, hogy megértsék őt életének ismeretén keresztül.
Szeretettel: Lila

Test-vér

(Balog Pál, 2009.09.14 16:56)

Kedves Árpád Testvérem, elfogadom érvelésed.:-)