Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gy. Szilvia

2009.09.15
Jézus Krisztus Üzenete

Az utolsó előtti időkben a látszólagos béke gyümölcsét élvezitek, de azonban vigyázzatok, mert minden egyes nappal közelebb lesztek a véghez.
Nem tudjátok, nem látjátok, hogy nyomorúság, és félelem fog azokban a szívekben lenni, ami nem az enyém.
Kérlek benneteket, térjetek meg, imádkozzatok és higgyetek. Én vagyok Az Út, az Igazság és az Élet.

Mostani időkben több próféta fog megszólalni, sok mindent hallottok, láttok, de a szíveteknek higgyetek, érezzétek a zenét, a szeretetet, a békét.
Erről fogjátok tudni, hogy én lakozom a szívetekben, a szívekben. Sokan eltávoznak tőletek, mind hozzám jönnek, akiknek szívük hittel volt tele.
Kérlek titeket, higgyetek, hogy mind többen lehesenek nálam, ölelő karjaimban, Szeretetemben.

Emlékek tömkelege ébred most fel bennetek, akik a régi jóban, szeretetben és dicsőségemben éltetek, hallottatok és voltatok fent a Mennyben. Eljöttetek újra, hirdetni engem, dicsőségem. Legyetek óvatosak, mert titeket is meg akar téveszteni a sátán, a rossz. El akar tévelyíteni tőlem titeket. Hallgassatok a Szív szavára, nem fog tévútra vinni benneteket.

Változnak az idők, Végidők következnek, a próféciák már szóltak róla. A Korona újból élni kezd és magához hívja a híveit, magyarságnak 1000 éves bizonyítékaként. Újból feltámad és élni fog Jó Anyám országa. Nem lesz éhínség, szükség ott, ahol szeretet van és az Én Igémet hirdetik. De ahol nem hisznek Bennem és tévelygés van, elvesztenek mindent, hiány és szomorúság, bűntudat lesz mindazért, amiket tettek és vétettek ellenem. De nekik is lesz még utolsó lehetőségük, mert lehetőséget adok mindenkinek kegyelmem folytán, ha élnek kegyelmemmel, nem büntetem meg őket, nem törlöm el a Föld színéről őket, hanem irgalmasan magamhoz veszem tanulásra őket. Ez az év a kárhozat éve lesz azoknak, akik nem hisznek Bennem és a bőség éve, akik szeretnek Engem.

Az Isteni áldásban mindenkinek része van, aki Engem követ és hisz Bennem. Imádkozzatok és kérjétek Tőlem védelmemet és Szeretetemet. Megkapjátok. A tiétek lesz. Áldásommal követem figyelemmel lépéseiteket, tetteiteket.
Hamarosan ti is láttok Engem. Atyai áldásommal szeretlek benneteket.
Kérlek titeket, hogy imádkozzatok sokat szeretett Szűz Anyátokért és Mennyei Atyátokért, Aki nagyon szeret titeket.
Eljövetelemig nincs sok idő, tartsatok ki a Sötétséggel, a Gonosszal szemben. Erős hitetekért megújulás és új Élet lesz jutalmatok.

Áldás és Békesség e Föld népének, gyermekeinek. Jézus Krisztus voltam, a Megváltótok, Aki meghalt értetek a kereszten és Aki újból eljön megváltani benneteket.

Gy. Szilvia

2009.09.15.


* * * 

Szűzanya Üzenete

Ma, pontosan délben megjelent nálam a Fénybe öltözött Szeretet. Először a Fény Angyalának gondoltam, de tévedtem. A megtestesült Szeretet, a Szűzanya volt. Még most is könnyek szöknek a szemembe, ha visszagondolok, mennyi szeretetet árasztott. Ezt kérte, hogy adjam át:

Szeretet fonalán haladva, segítve egymást az Atya országába érkeztek. Figyeljetek szívetek hívó szavára, a belső Hangra, a belső Békére.

Szeretettel telve figyelünk Benneteket utazásaitok során és segítünk Benneteket. Kérlek, hívjatok és mi azonnal segítünk Nektek.

Viszály van országotokban, akár Szívetekben. Az Atya vár Benneteket, hogy megtérjetek hozzá és átengedjétek neki Szíveteket.

A Sötétség behálózza országotokat, Szíveteket. De ennek nemsokára vége, ünneplőbe fog öltözni Szívetek, mint országotok. Országotok nem csak földi ország, hanem a Mennyek Országa is.

Szeretetünkkel segítünk Benneteket, jóságunk és Isten Hatalmassága végtelen.
Szűzanya vagyok, imáimmal segítelek Benneteket Atyám országába. Megáldalak Benneteket a Szeretettel és a Fénnyel.


Gy. Szilvia

2009.07.02. 12:00