Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mélység és Magasság

2010.06.26

Tandari Éva: Úton a Fény felé

II. kötet /részlet/

 

 A mélyebb szférákból érkező ufonauták csakisKép és kizárólag a Mélység módszereivel, s annak energiáit használva közlekednek nagyon is anyagi járműveiken a Föld dimenziói közt. Ők azok a túlontúl is fejlett test-tudattal bíró, ám a semminél még most is alig valamivel magasabb valós, tehát Szellemi-tudati fejlettségi szintet elért, első és második szféra-béli (jobbára szintén a Föld alacsony síkjain, vagy a ti Naprendszeretek valamely bolygóján élő) lények, akiknek mind a mai napig feltett szándékuk a világűr minden egyes, általuk már elérhető pontjának leigázása, s uralmuk alá rendelése. Ezt a célt szolgálják azon cselekedeteik is, amelyeknek nyomán közületek is oly sok ember panaszolja utólag: órák tűntek el, estek ki nyomtalanul az életéből. Vagyis egy bizonyos közeg fogságában olyan tudat-blokkolást élt át, amelyet – mint holt, semmibe hullott időt – semmiképp sem tud megmagyarázni sem önmagának, sem azoknak, akik később megkísérelnek tudata mélyére hatolva mégiscsak nyomára bukkanni: hol, s milyen körülmények (s miféle lények) közt tartózkodott a kérdéses, ám csak számára „holttá” lett időtartam alatt.

Kép Ezen próbálkozások persze épp oly eredménytelenek, mintha annak kívánnának nyomára bukkanni pszichológusaitok és lélekbúváraitok: ki hol, s merre kóborol álmai útján, amikor is a Szellemi Én-rész kissé kiemelkedik a test-tudatból, s csak a lélekszálon tartva azzal, s a fizikai testtel a kapcsolatot; maga az Álom dimenzióinak egyikében vagy másikában kóborol, hol minden különösebb, konkrét cél nélkül, hol pedig azért, hogy új információkat szerezzen, s új Tanításokat vegyen át, amelyeknek egy részét aztán a test-tudatnak is megpróbál (több-kevesebb sikerrel) átadni. De míg az álom mezején kóborló tudja, hogy (feltehetőleg) csak alvással töltötte idejét; az alacsony szférából érkező ufonauták által kiszemelt, személyi szabadságuktól, szabad akaratuktól és teljes cselekvőképességüktől megfosztott egyéneknek fogalmuk sincs, nem is igazán lehet: hol, s mivel töltötték az időt. Az esetek többségében legalábbis nem, vagyis azokban az esetekben, amikor az ufonauták csak az emberi test fizikai jellemzőit kívánják az élő személyeken tanulmányozni, hogy még a testszövetek mintáját, s a genetikai sajátosságokat is reprodukálhassák egy későbbi időpontban, amikor is elérkezettnek látják majd az időt az adott bolygón, vagyis a Föld színén is átvenni a hatalmat. Erre azonban nem fog sor kerülni: itt, ebben a dimenzióban még nem, a dimenzióváltás után pedig már nem lesz alkalmuk terveik végrehajtására.

Ám nyernek mégis a dolgon, hisz az a Kép hatalmas történés, amelynek során a dimenzióváltás bekövetkezik, egyben egy éón, azaz egy Világ-év végét is jelenti; s ők épp e történés bekövetkeztét siettetik. Ez a hatalmas horderejű történés viszont a Teremtettség eme kicsiny pontján, töredék-részén, (amelyben a ti Naprendszeretek is bennfoglaltatik) egy teljes mértékű átalakulást fog eredményezni. Nem csak ez az egyetlen naprendszer, s nem ez az egyetlen metagalaxis kell megélje az éón-váltás történéssorozatát, de az EGYSÉG-ből kiszakadt Szellem-lények által lakott Világok mindegyike előrébb lép, s bizonyos formában és szintig feljebb is emelkedik. Kivéve persze a Satana uralma alá tartozó Anti-világot, amely ezáltal még távolabb kerül, s még inkább elszigetelődik a Fent világától, s a felfelé tartó szintektől egyaránt. Ennek is meg lesz azonban a miértje: hamarosan erre is visszatérünk!

Kép  Igaz: oly nagymérvű változáson egy bolygónak sem kell átesnie a történés során, mint éppen a ti Földeteknek, hisz ez az éón-vég számára egy komoly fejlődési szakasz végét, s egy újabb szakasz kezdetét is jelenti. A bolygó szellemi gömbje nemcsak a dimenzió-, de a szférikus emelkedést is meg kell élje: s hozzá boldogan fogja megélni, hisz a negyedik szféra már túl van azon a határon, amelyen belül a Mélységnek még Hatalma lehetne fölötte. S ez persze nem jelenti azt, hogy már a Föld fizikai testén létbe lépő, s utakat vállaló Szellemi Én-részek, s az azok által kormányzott test-tudatok is mentesülnek a Mélység hatása, annak minden vonzata alól! Nem: de már számukra is könnyebb lesz legyőzni mindama kísértéseket, amelyekkel eleik még keményen meg kellett küzdjenek. Ezért is van szükség arra, hogy a fizikai testek, s a test-tudatok időlegesen visszaessenek egy korábban már túlhaladottnak megélt fejlettségi szintre: a történés-sorozatot követő korszak során újra el kell kezdődjön a már ismert „evolúciós folyamat”, de most már úgy, hogy a test-tudatokban a legmélyebb, legvadabb cselekmények – mint szigorú tilalom alá eső történések – ne jelenjenek meg még vágy, azaz késztetés szintjén se. A köröttük lévő állatvilág egyes durva cselekvéseit érzékelni fogják ugyan, de a Szellemi Én-részek már minden körülmények közt képesek lesznek megadni számukra a késztetést a látott-érzékelt képek és cselekvések elkerülésére. Így, ezzel az új fejlődési iránnyal válnak aztán az ember nevű lények végül olyanná, hogy az Ezeréves Krisztusi Birodalom végre igaz valósággá lehessen számukra.

Kép

 *   *   *

 

Nyomtatható változat letöltése